Μετασυλλεκτική Διαχείριση στο Ραντίτσιο

ΡΑΝΤΙΤΣΙΟ
ΜΕΤΑΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
Σας συμβουλεύουμε:
📍Συγκομίστε τα ραντίτσιο λαμβάνοντας υπόψη το “συμπαγές” της κεφαλής, τη λαμπερή εμφάνιση και το χαρακτηριστικό κοκκινωπό χρώμα της ποικιλίας τους, όπως επίσης και το φωτεινό λευκό μίσχο απαλλαγμένο από ρωγμές και διασπάσεις.
📍Συγκομίστε τα ραντίτσιο με μικρό στέλεχος του κορμού. Αυτό βοηθά στη στήριξη των εξωτερικών φύλλων που προστατεύουν την κεφαλή.
📍Προστατέψτε τα ραντίτσιο από την παρουσία του αιθυλενίου. (Το αιθυλένιο επιταχύνει την αλλοίωση των λευκών μίσχων σε ροζ έως πορφυρό κόκκινο μετά από συνεχόμενη παρουσία 6 ημερών).
📍Για την μακροχρόνια αποθήκευση χρησιμοποιείστε ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΨΥΞΗ.
📍Κατά την αποθήκευση σε ψυκτικούς θαλάμους φροντίστε η σχετική υγρασία να βρίσκεται στις προδιαγραφές συντήρησης. (Η έλλειψη υγρασίας μπορεί να οδηγήσει σε νέκρωση των άκρων των φύλλων).
📍Το σκάσιμο των φύλλων μετά την συγκομιδή μπορεί να προέρχεται είτε από βίαιους χειρισμούς κοπής, είτε από την τριβή που δημιουργείται στην από την μεταξύ τους σφιχτή τοποθέτηση κατά τη συσκευασία.
📍Προστατέψτε τα ραντίτσιο από την εμφάνιση της γκρίζας μούχλας ελαχιστοποιώντας την εμφάνισή της με ταχεία πρόψυξη στους 2°C εντός 4 ωρών μετά τη συγκομιδή και κατόπιν αποθηκεύστε άμεσα σε ψυκτικούς θαλάμους.
📍Απολυμάνετε τους ψυκτικούς θαλάμους πριν από τη χρήση
📍Το ραντίτσιο εμφανίζει μεγάλη ευαισθησία σε μόλυνση που μεταδίδεται κατά τη συγκομιδή, από επιμολυσμένα προϊόντα.
📍Το ραντίτσιο πρέπει να αποθηκεύεται σε θερμοκρασία 0°C έως 0,5°C, σχετική υγρασία 92% έως 94% και για χρονικό διάστημα αποθήκευσης από 6 έως 10 εβδομάδες.

Isofruit
Logo
Register New Account
Reset Password
Shopping cart