Προετοιμασία – Διαχείριση αγκινάρων πριν και κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης σε Ψυκτικούς Θαλάμους (με λίγα λόγια).

Δυναμική Πρόψυξη σε Προψυκτήρια υψηλής αναρροφητικής ικανότητας:

Ειδική μελέτη του χρόνου απορρόφησης, της θερμοκρασίας και της ταχύτητας του αέρα, ώστε η ψύξη να είναι ομοιόμορφα κατανεμημένη, μέχρι την καρδιά του προψυχόμενου προϊόντος. Χρησιμοποιούνται για συσκευασμένα αλλά και για ασυσκεύαστα προϊόντα.

Δυναμική Ψύξη:

Ελέγχει σε πολλαπλά σημεία τις συνθήκες απόλυτης και ιδανικής ρύθμισης των παραμέτρων συντήρησης σε όλο τον όγκο του ψυκτικού θαλάμου με πλήρη κάλυψη όλου του 24ώρου. Η δυναμική ψύξη εξασφαλίζει μεγαλύτερη διατηρησιμότητα, με επιμήκυνση του χρόνου αποθήκευσης κατά 15% έως 20% του αναφερόμενου στα δεδομένα των πινάκων συντήρησης.

Μετασυλλεκτικοί χειρισμοί:

Τα κυριότερα προβλήματα κατά την αποθήκευση της αγκινάρας αποτελούν το καφέτιασμα ή μαύρισμα και το άνοιγμα των εξωτερικών προστατευτικών φύλλων. Αυτά οφείλονται κυρίως σε τραυματισμούς κατά τους μετασυλλεκτικούς χειρισμούς και τη μεταφορά τους. Το καφέτιασμα ή το μαύρισμα των φύλλων οφείλεται τόσο στην οξείδωση των φαινολικών ουσιών που απαντώνται σε υψηλά ποσοστά στις ανθοκεφαλές της αγκινάρας, όσο και στις ακατάλληλες συνθήκες αποθήκευσης που οδηγούν σε απώλεια νερού από τα προστατευτικά φύλλα. Εκτός αυτών μπορεί να παρατηρηθεί ιώδης μεταχρωματισμός των εσωτερικών προστατευτικών φύλλων ιδιαίτερα σε θερμοκρασίες υψηλότερες των 10οC.

Ελεγχόμενη ατμόσφαιρα:

Η βέλτιστη σύσταση ελεγχόμενης ατμόσφαιρας είναι 2%-3% σε οξυγόνο (Ο2) και 3%-5% σε διοξείδιο του άνθρακα (CO2), όπου με αυτά τα δεδομένα παρατηρήθηκε καθυστέρηση του αποχρωματισμού των κοτσανιών και της έναρξης της αποσύνθεσης του βολβού για μερικές ημέρες.

Διαχείριση Διοξειδίου του Άνθρακα (CO2):

Ειδική μελέτη και κατάλληλη τοποθέτηση μηχανισμού, για τη διαχείριση της συγκέντρωσης του παραγόμενου CO2.

 

Αποσπάσματα κειμένων. Περισσότερα στο βιβλίο ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ.

Isofruit
Logo
Register New Account
Reset Password
Shopping cart