Προετοιμασία – Διαχείριση των γκότζι μπέρι πριν και κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης σε Ψυκτικούς Θαλάμους (με λίγα λόγια).

Ψυκτικός θάλαμος:

1) Τα γκότζι μπέρι να τοποθετούνται σε συσκευασίες που αερίζονται πολύ καλά, ώστε ο ψυχρός αέρας να περνά μέσα από αυτά και να επιτυγχάνει καλύτερη ψύξη.

2) Οι συσκευασίες των γκότζι μπέρι να καταλαμβάνουν το χώρο ψύξης, φροντίζοντας να μένουν τα κατάλληλα κενά στην πλευρά των αεροψυκτήρων και στην απέναντι αυτών πλευρά.

3) Οι συσκευασίες των γκότζι μπέρι να αποθηκεύονται με τέτοιο τρόπο, ώστε να μένει το κατάλληλο κενό κάτω από αυτές. (Χρήση παλετοθέσεων, ραφιών, παλετών, κ.λπ.).

4) Οι συσκευασίες των γκότζι μπέρι να αποθηκεύονται με τέτοιο τρόπο, ώστε το τελικό επίπεδο της επάνω πλευράς τους (συνολικά) να μην εμφανίζουν εξοχές ή εσοχές και έτσι να δημιουργείται ανομοιομορφία στη ροή του ψυχρού αέρα.

Θερμοκρασία αποθήκευσης:

Όσον αφορά την επίτευξη θερμοκρασίας συντήρησης πρέπει το εύρος της να είναι από 2° – 4°C και να γίνεται συχνός έλεγχος αυτής. Η θερμοκρασία θα πρέπει να είναι ομοιόμορφα κατανεμημένη σε όλα τα σημεία του ψυκτικού θαλάμου και η ψύξη των γκότζι μπέρι να επιτυγχάνεται με ψυχρό αέρα, ο οποίος να κινείται με μεσαίες ταχύτητες και με στρωτή ροή σε όλο τον όγκο του ψυκτικού θαλάμου. Όταν το προϊόν φθάσει στην επιθυμητή θερμοκρασίας συντήρησης, η ταχύτητα του αέρα μπορεί να μειωθεί και άλλο.

Υψηλή υγρασία:

Επιλογή αεροψυκτήρα με μικρό εύρος διαφοράς θερμοκρασίας (ΔΤ).

Χρονικό διάστημα:

Συνίσταται χρονικό διάστημα από 10 έως 20 ημέρες.

Όζον:

Συνίσταται η τοποθέτηση συσκευής και παροχή της απαραίτητης ποσότητας όζοντος, για την καταπολέμηση του μικροβιακού φορτίου.

 

Αποσπάσματα κειμένων. Περισσότερα στο βιβλίο ΦΡΟΥΤΑ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ.

Isofruit
Logo
Register New Account
Reset Password
Shopping cart