Προετοιμασία – Διαχείριση των ξερών κρεμμυδιών πριν και κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης σε Ψυκτικούς Θαλάμους (με λίγα λόγια).

Δυναμικά επιφανειακή ξήρανση (απαραίτητη):

Η διαδικασία της δυναμικής ξήρανσης γίνεται μέσα σε ψυκτικούς θαλάμους κατάλληλα διαμορφωμένους, που κατόπιν θα συνεχίσουν να συντηρούν τα προϊόντα μακροχρόνια σε χαμηλές θερμοκρασίες. Η κατεργασία είναι σύντομη και γίνεται μέχρις ότου διαπιστωθεί ότι η επιδερμίδα των κρεμμυδιών πάρει χάρτινη υφή που με την άσκηση μικρής πίεσης, αποκολλάται εύκολα. Με αυτό τον τρόπο αφενός αξιοποιείται ο υπάρχων ψυκτικός θάλαμος και αφετέρου αποφεύγεται η πολυήμερη έκθεση των κρεμμυδιών στις υψηλές θερμοκρασίες της εποχής, στην ηλιακή ακτινοβολία και στην υγρασία του εδάφους παραμένοντας στο χωράφι ή σε εξωτερικούς χώρους για επιφανειακή ξήρανση.

Δυναμική Ψύξη:

Ελέγχει σε πολλαπλά σημεία τις συνθήκες απόλυτης και ιδανικής ρύθμισης των παραμέτρων συντήρησης σε όλο τον όγκο του ψυκτικού θαλάμου με πλήρη κάλυψη όλου του 24ώρου. Η επίτευξη της θερμοκρασίας -0,2οC– 0,5οC παρέχει τη δυνατότητα της μακροχρόνιας συντήρησης αλλά προκαλεί τον πιθανό κίνδυνο να πλησιάσουν κάποια σημεία του ψυκτικού θαλάμου στη θερμοκρασία παγώματος των κρεμμυδιών (-0,8οC). Για την καλύτερη ομοιομορφία της θερμοκρασίας σε όλο τον όγκο του αποθηκευμένου προϊόντος και για την αποφυγή της δημιουργίας θερμοκρασίας παγώματος, βοηθά η δημιουργία κενών 5 έως 10 εκατοστών μεταξύ των παλετών αποθήκευσης παράλληλα με την κίνηση του ψυχρού αέρα. Η δημιουργία των πιο πάνω περιγραφόμενων κενών κατά την τοποθέτηση των παλετών είναι αναγκαία επίσης για την απομάκρυνση της ελάχιστης δημιουργούμενης ποσότητας αιθυλενίου που έτσι παρασύρεται πολύ πιο εύκολα μέσω αυτών, πριν επηρεάσει τα υπόλοιπα κρεμμύδια. Η δυναμική ψύξη εξασφαλίζει μεγαλύτερη διατηρησιμότητα με επιμήκυνση του χρόνου αποθήκευσης κατά 15% έως 20% του αναφερόμενου στα δεδομένα των πινάκων συντήρησης.

 

Αποσπάσματα κειμένων. Περισσότερα στο βιβλίο ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ.

Isofruit
Logo
Register New Account
Reset Password
Shopping cart