Προετοιμασία – Διαχείριση των ραντίτσιο πριν και κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης σε Ψυκτικούς Θαλάμους (με λίγα λόγια).

Δυναμικά προψυκτήρια χαμηλής ατμοσφαιρικής πίεσης – υγρού βολβού:

Ειδικά προψυκτήρια κατάλληλα για την πρόψυξη των ραντίσιο που είναι ασυσκεύαστα αμέσως μετά τη συγκομιδή. Τα προψυκτήρια αυτά ελέγχουν τη σχετική υγρασία και δημιουργούν χαμηλή ατμοσφαιρική πίεση που έχει σαν αποτέλεσμα τη γρήγορη πτώση της θερμοκρασίας.

Δυναμική πρόψυξη σε προψυκτήρια υψηλής αναρροφητικής ικανότητας:

Ειδική μελέτη του χρόνου απορρόφησης της θερμοκρασίας και της ταχύτητας του αέρα, ώστε η ψύξη να είναι ομοιόμορφα κατανεμημένη, μέχρι την καρδιά του προψυχόμενου προϊόντος.

Πρόψυξη σε κενό αέρα (Vacuum Cooling) :

Στη μέθοδο πρόψυξης σε κενό αέρα, τα προϊόντα τοποθετούνται σε έναν ισχυρής κατασκευής αεροστεγή θάλαμο, στον οποίο υπάρχει η δυνατότητα να δημιουργηθεί υψηλό κενό με την αναρρόφηση του υπάρχοντος αέρα από ισχυρές αντλίες.

Δυναμική ψύξη:

Ελέγχει σε πολλαπλά σημεία τις συνθήκες απόλυτης και ιδανικής ρύθμισης των παραμέτρων συντήρησης σε όλο τον όγκο του ψυκτικού θαλάμου με πλήρη κάλυψη όλου του 24ώρου. Η δυναμική ψύξη εξασφαλίζει μεγαλύτερη διατηρησιμότητα με επιμήκυνση του χρόνου αποθήκευσης κατά 15% έως 20% του αναφερόμενου στα δεδομένα των πινάκων συντήρησης.

Κατά τη τοποθέτηση σε ψυκτικούς θάλαμους:

Κιτρινισμένα, ή άρρωστα φύλλα πρέπει να αφαιρούνται και να απομακρύνονται. Υπερώριμα ραντίτσιο με έντομα ή άλλα ελαττώματα πρέπει να απορρίπτονται. Κατά τη διάρκεια της συγκομιδής των ραντίτσιο, να παραμένουν τέσσερα ή πέντε φύλλα, που έτσι θα δημιουργήσουν περιτύλιγμα, που θα προστατεύσει τα κεφάλια, κατά το χρόνο της μεταφοράς τους. Κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης σε ψυκτικούς θαλάμους πρέπει να μένουν ένα ή δύο φύλλα για περιτύλιγμα της κεφαλής, για να διευκολύνεται η κυκλοφορία του αέρα γύρω από τα αυτά ενώ θα πρέπει να αφαιρεθούν κατά τη συσκευασία και την εμπορική διάθεσή τους.

 

Αποσπάσματα κειμένων. Περισσότερα στο βιβλίο ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ.

Isofruit
Logo
Register New Account
Reset Password
Shopping cart