Προετοιμασία – Διαχείριση αγγουριών πριν και κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης σε Ψυκτικούς Θαλάμους (με λίγα λόγια).

Πρόψυξη σε ενισχυμένο ψυκτικό θάλαμο:

Η μέθοδος πρόψυξης με αερόψυξη σε ενισχυμένο ψυκτικό θάλαμο, αποτελεί ένα ευέλικτο σύστημα που δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί ο υπάρχων ψυκτικός θάλαμος συντήρησης και ο μηχανολογικός εξοπλισμός του για ελαφριά πρόψυξη και κατόπιν για συντήρηση. Η λύση αυτή είναι οικονομική διότι δεν προϋποθέτει ανεξάρτητο προψυκτήριο και χρησιμοποιείται εναλλακτικά αντί για τις υπόλοιπες μεθόδους πρόψυξης.

Για την τοποθέτηση των προϊόντων μέσα στον ψυκτικό θάλαμο προτείνεται:

1) Τα προϊόντα να τοποθετούνται σε συσκευασίες που αερίζονται πολύ καλά, ώστε ο ψυχρός αέρας να περνά μέσα από αυτά και να επιτυγχάνεται καλύτερη ψύξη (απαιτείται να δημιουργούνται κενά από 5 έως 10 εκατοστά μεταξύ των παλετών).
2) Τα προϊόντα να καταλαμβάνουν το χώρο ψύξης, φροντίζοντας να μένουν τα κατάλληλα κενά στη θέση των αεροψυκτήρων και στην απέναντι αυτών πλευρά (για την καλύτερη διαχείριση του ψυχρού αέρα αφήστε κενό 30 εκατοστών).
3) Τα προϊόντα να αποθηκεύονται με τέτοιο τρόπο, ώστε να μένει το κατάλληλο κενό κάτω από αυτά (με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται ομοιομορφία στη συγκέντρωση του διοξειδίου του άνθρακα (CO2) και καλύτερη διαχείριση αυτού, επειδή είναι βαρύτερο των υπολοίπων αερίων και καταλαμβάνει τα χαμηλότερα τμήματα του ψυκτικού θαλάμου) (χρήση παλετοθέσεων, ραφιών, παλετών, κ.λπ.).

Βέλτιστη σύσταση ελεγχόμενης ατμόσφαιρας:

Η βέλτιστη σύσταση ελεγχόμενης ατμόσφαιρας 3% – 5% σε οξυγόνο (Ο2) και 10% σε διοξείδιο του άνθρακα (CO2), καθυστέρησε το κιτρίνισμα και την αρχή αποσύνθεσης για λίγες ημέρες.

Όζον:

Συνίσταται η τοποθέτηση συσκευής παραγωγής όζοντος και η παροχή της απαραίτητης ποσότητας, για την καταπολέμηση του μικροβιακού φορτίου.

Απομάκρυνση Αιθυλενίου:

Προτείνεται η χρήση καυστήρα ή απορροφητή αιθυλενίου. Η συσκευή απορρόφησης αιθυλενίου, λειτουργεί με χημικό τρόπο κατακρατώντας το αιθυλένιο που περνά μέσα από στρώμα χημικής ουσίας με μορφή κόκκων, συνήθως υπερμαγγανικού καλίου, η δράση του οποίου μειώνει τις ποσότητες που υπάρχουν στον ψυκτικό θάλαμο.

Διαχείριση Διοξειδίου του άνθρακα (CO2):

Ειδική μελέτη και κατάλληλη τοποθέτηση μηχανισμού, για τη διαχείριση της συγκέντρωσης του παραγόμενου CO2.

 

Αποσπάσματα κειμένων. Περισσότερα στο βιβλίο ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ.

Isofruit
Logo
Register New Account
Reset Password
Shopping cart