Σημαντικές Συμβουλές για την ιδανική απόδοση της συντήρησης χουρμάδων σε Ψυκτικούς Θαλάμους.

  • Ομοιόμορφη θερμοκρασία, μέσα στους ψυκτικούς θαλάμους αποθήκευσης.
  • Υψηλά επίπεδα διοξειδίου του άνθρακα (CO2) βοηθούν στη μακροχρόνια συντήρηση των χουρμάδων.
  • Για την καταπολέμηση των εντόμων, μυκήτων, βακτηρίων κ.λπ. τοποθετείστε τους χουρμάδες σε ατμόσφαιρα με σύσταση 100% σε διοξείδιο του άνθρακα (CO2) για 48 ώρες σε θερμοκρασία κάτω από 5ο C.
  • Χρησιμοποιείτε σακούλες τροποποιημένης ατμόσφαιρας, επεκτείνει τη διάρκεια της αποθήκευσης.
  • Απολύμανση των ψυκτικών θαλάμων πριν τη χρήση τους.
  • Ιδιαίτερη προσοχή στις εξωγενείς οσμές. Οι χουρμάδες στο ώριμο στάδιο Rutab και στο υπερώριμο στάδιο tamar δεν επηρεάζονται από το αιθυλένιο, όμως έχουν την τάση να απορροφούν εύκολα τις οσμές άλλων προϊόντων. Έτσι, ώριμοι και υπερώριμοι χουρμάδες δεν πρέπει να αποθηκεύονται μαζί με άλλα προϊόντα που έχουν έντονη οσμή.

 

Αποσπάσματα κειμένων. Περισσότερα στο βιβλίο ΦΡΟΥΤΑ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ.

Isofruit
Logo
Register New Account
Reset Password
Shopping cart