Σημαντικές Συμβουλές για την ιδανική απόδοση της συντήρησης γογγύλιων σε Ψυκτικούς Θαλάμους.

  • Τα γογγύλια πρέπει να έχουν συγκομισθεί στο κατάλληλο στάδιο ωριμότητας που καθορίζεται με κριτήριο το μέγεθός τους και συγκομίζονται μόλις αποκτήσουν εμπορεύσιμο μέγεθος από 7 έως 10 cm. Εάν καθυστερήσει η συγκομιδή, τα γογγύλια γίνονται ξυλώδη, κούφια εσωτερικά και ακατάλληλα για κατανάλωση.
  • Μώλωπες, ρωγμές και θραύση του σώματος των γογγυλιών είναι σημάδια κακού χειρισμού κατά τη διάρκεια της συγκομιδής τους. Διαταραχές που περιλαμβάνουν μαρασμό της επιφανείας τους ή ζαρώματα, ή αύξηση της σκλήρυνσης, οφείλονται σε αφυδάτωση.
  • Προψύξτε με αερόψυξη ή υδρόψυξη στους 2ο – 3ο C σε διάστημα όχι μεγαλύτερο των 12 ωρών, μετά τη συγκομιδή.
  • Απαραίτητη η χρήση Δυναμικών Προψυκτήριων  υψηλής αναρροφητικής ικανότητας και η εφαρμογή Δυναμικής Ψύξης.
  • Γρήγορη πρόψυξη και διατήρηση της ψυκτικής αλυσίδας σε όλες τις φάσεις διακίνησης του ψυγμένου προϊόντος.
  • Πλύνετε τα γογγύλια χρησιμοποιώντας κατάλληλο απολυμαντικό.

 

Αποσπάσματα κειμένων. Περισσότερα στο βιβλίο ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ.

Isofruit
Logo
Register New Account
Reset Password
Shopping cart