Σημαντικές Συμβουλές για την ιδανική απόδοση της συντήρησης κερασιών σε Ψυκτικούς Θαλάμους.

 • Γρήγορη πρόψυξη και διατήρηση της ψυκτικής αλυσίδας σε όλες τις φάσεις διακίνησης του ψυγμένου προϊόντος.
 • Προτείνεται η χρήση hydrocoolers αμέσως μετά τη συγκομιδή των κερασιών ή η πρόψυξη με αερόψυξη σε δυναμικά προψυκτήρια για τα συσκευασμένα κεράσια.
 • Η βέλτιστη θερμοκρασία, για την ελαχιστοποίηση των σκασιμάτων στην επιδερμίδα των κερασιών, όταν προψύχονται με τη χρήση hydrocooler, είναι οι 7,5°C.
 • Χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα απολυμαντικά σκευάσματα στο νερό των Hydrocoolers κατά τη διάρκεια της χρήσης τους.
 • Ομοιόμορφη θερμοκρασία μέσα στους ψυκτικούς θαλάμους αποθήκευσης.
 • Στους χώρους διαλογής και συσκευασίας των κερασιών να διατηρείτε τη θερμοκρασία περιβάλλοντος κοντά στους 15°C.
 • Η ψύξη του προϊόντος να επιτυγχάνεται με δημιουργία κίνησης αέρα σε χαμηλές ταχύτητες.
 • Υψηλά επίπεδα διοξειδίου του άνθρακα ( CO2) βοηθούν στην καλή συντήρηση των κερασιών.
 • Παρακολούθηση των σακχάρων κατά τη συγκομιδή (14°-16° Brix) με χρήση οπτικών διαθλασιόμετρων.
 • Απολύμανση των ψυκτικών θαλάμων πριν τη χρήση τους.
 • Στη συντήρηση βοηθούν οι σακούλες τροποποιημένης ατμόσφαιρας.
 • Για μακρινές αποστολές βοηθά η αποθήκευση σε συνθήκες ελεγχόμενης ατμόσφαιρας.

 

Αποσπάσματα κειμένων. Περισσότερα στο βιβλίο ΦΡΟΥΤΑ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ.

Isofruit
Logo
Register New Account
Reset Password
Shopping cart