Σημαντικές Συμβουλές για την ιδανική απόδοση της συντήρησης κινέζικων λάχανων σε Ψυκτικούς Θαλάμους.

  • Απαραίτητη η δυναμική ψύξη για τη συντήρηση των κινέζικων λάχανων.
  • Προψύξτε σε δυναμικά προψυκτήρια χαμηλής ατμοσφαιρικής πίεσης-υγρού βολβού, σε δυναμικά προψυκτήρια υψηλής αναρροφητικής ικανότητας ή σε κενό αέρα (Vacuum Cooling) και διατηρείστε την ψυκτική αλυσίδα σε όλες τις φάσεις διακίνησης του ψυγμένου προϊόντος.
  • Αποθηκεύστε τα κινέζικα λάχανα αφήνοντας επιπλέον φύλλα. (Αυτά απομακρύνονται λίγο πριν την συσκευασία τους).
  • H αποθήκευση των κινέζικων λάχανων σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος οδηγεί σε σταδιακή απώλεια της πράσινης χρωστικής ουσίας (χλωροφύλλης) με αποτέλεσμα το κιτρίνισμα των φύλλων.
  • Απομακρύνετε το αιθυλένιο με χρήση εξαερισμού ή απορροφητών.
  • Τοποθετήστε συσκευές όζοντος για την καταπολέμηση των μυκήτων.
  • Αποφύγετε την αποθήκευση μαζί με προϊόντα που εκλύουν αιθυλένιο.
  • Διατηρήστε το διοξείδιο του άνθρακα (CΟ2)σε χαμηλά επίπεδα. Βοηθά στη διατήρηση της ποιότητας.

 

Αποσπάσματα κειμένων. Περισσότερα στο βιβλίο ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ.

Δημιουργία Λογαριασμού
Επαναφορά Κωδικού