Σημαντικές Συμβουλές για την ιδανική απόδοση της συντήρησης κινέζικων λάχανων σε Ψυκτικούς Θαλάμους.

  • Απαραίτητη η δυναμική ψύξη για τη συντήρηση των κινέζικων λάχανων.
  • Προψύξτε σε δυναμικά προψυκτήρια χαμηλής ατμοσφαιρικής πίεσης-υγρού βολβού, σε δυναμικά προψυκτήρια υψηλής αναρροφητικής ικανότητας ή σε κενό αέρα (Vacuum Cooling) και διατηρείστε την ψυκτική αλυσίδα σε όλες τις φάσεις διακίνησης του ψυγμένου προϊόντος.
  • Αποθηκεύστε τα κινέζικα λάχανα αφήνοντας επιπλέον φύλλα. (Αυτά απομακρύνονται λίγο πριν την συσκευασία τους).
  • H αποθήκευση των κινέζικων λάχανων σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος οδηγεί σε σταδιακή απώλεια της πράσινης χρωστικής ουσίας (χλωροφύλλης) με αποτέλεσμα το κιτρίνισμα των φύλλων.
  • Απομακρύνετε το αιθυλένιο με χρήση εξαερισμού ή απορροφητών.
  • Τοποθετήστε συσκευές όζοντος για την καταπολέμηση των μυκήτων.
  • Αποφύγετε την αποθήκευση μαζί με προϊόντα που εκλύουν αιθυλένιο.
  • Διατηρήστε το διοξείδιο του άνθρακα (CΟ2)σε χαμηλά επίπεδα. Βοηθά στη διατήρηση της ποιότητας.

 

Αποσπάσματα κειμένων. Περισσότερα στο βιβλίο ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ.

Isofruit
Logo
Register New Account
Reset Password
Shopping cart