Σημαντικές Συμβουλές για την ιδανική απόδοση της συντήρησης κολοκύθων σε Ψυκτικούς Θαλάμους.

  • Μην αποθηκεύετε σε θερμοκρασία μικρότερη των 10ο C, γιατί δημιουργούνται τραυματισμοί από την ψύξη.
  • Μην αποθηκεύετε σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 15ο C, γιατί δημιουργούνται απώλειες βάρους, χρώματος και γεύσης.
  • Μη συμπιέζετε τις κολοκύθες κατά τη διάρκεια της αποθήκευσής τους.
  • Επιτυγχάνετε καλή ανακυκλοφορία του αέρα μέσα στον ψυκτικό θάλαμο όλο το 24ωρο.
  • Απομακρύνετε το αιθυλένιο με χρήση εξαερισμού.
  • Αποφύγετε την αποθήκευση μαζί με προϊόντα που εκλύουν αιθυλένιο.
  • Απολυμαίνετε τις συσκευές, τα δοχεία συγκομιδής και αποθήκευσης, τους ψυκτικούς θαλάμους κ.λπ. εργαλεία πριν τη χρήση τους.
  • Οι κολοκύθες να τοποθετούνται σε συσκευασίες που αερίζονται πολύ καλά, ώστε κατά την αποθήκευση ο ψυχρός αέρας να περνά μέσα από αυτές και να επιτυγχάνει καλύτερη ψύξη. (Απαιτείται να δημιουργούνται κενά μεταξύ των παλετών.)

Αποσπάσματα κειμένων. Περισσότερα στο βιβλίο ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ.

Isofruit
Logo
Register New Account
Reset Password
Shopping cart