Σημαντικές Συμβουλές για την ιδανική απόδοση της συντήρησης κυδωνιών σε Ψυκτικούς Θαλάμους.

  • Γρήγορη πρόψυξη πριν την αποθήκευση σε ψυκτικούς θαλάμους.
  • Ομοιόμορφη θερμοκρασία, μέσα στους ψυκτικούς θαλάμους αποθήκευσης.
  • Απαραίτητη η εφαρμογή της δυναμικής ψύξης.
  • Απομάκρυνση του αιθυλενίου.
  • Να μην αποθηκεύετε μολυσμένα κυδώνια στον ίδιο χώρο με συσκευασμένα υγιή.
  • Να αποθηκεύετε τα κυδώνια μακριά από άλλα προϊόντα που πιθανόν να τα επηρεάσουν με την έκλυση ποσοτήτων αιθυλενίου π.χ. μήλα κ.ά.
  • Αποθήκευση των υπερώριμων κυδωνιών σε διαφορετικό χώρο από τα λιγότερα ώριμα.
  • Αποθηκεύστε τα κυδώνια σε άγουρη κατάσταση.
  • Άγουρα κυδώνια μπορούν να ωριμάσουν σε θερμοκρασία από 18° – 21° C, με σχετική υγρασία 90%-95% σε διάστημα 2 ημερών με την παροχή 100 ppm αιθυλενίου σε θάλαμο ωρίμανσης.

Αποσπάσματα κειμένων. Περισσότερα στο βιβλίο ΦΡΟΥΤΑ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ.

Isofruit
Logo
Register New Account
Reset Password
Shopping cart