Σημαντικές Συμβουλές για την ιδανική απόδοση της συντήρησης στα λαχανάκια Βρυξελλών σε Ψυκτικούς Θαλάμους.

  • Απαραίτητη η δυναμική ψύξη για την συντήρηση στα λαχανάκια Βρυξελλών.
  • Προψύξτε τα λαχανάκια Βρυξελλών σε δυναμικά προψυκτήρια υψηλής αναρροφητικής ικανότητας και διατηρείστε την ψυκτική αλυσίδα σε όλες τις φάσεις διακίνησης του ψυγμένου προϊόντος.
  • Απομάκρυνση αιθυλενίου με χρήση εξαερισμού ή απορροφητών.
  • Διαχειριστείτε το διοξείδιο του άνθρακα (CO2).
  • Αποφύγετε την αποθήκευση μαζί με προϊόντα που εκλύουν αιθυλένιο.
  • Διατηρείστε το διοξείδιο του άνθρακα (CΟ2) σε μεσαία επίπεδα. Βοηθά στη μείωση του κιτρινίσματος και της φθοράς των φύλλων ενώ αναστέλλει σε μεγάλο ποσοστό την παραγωγή αιθυλενίου.
  • Τα λαχανάκια Βρυξελλών κατά τη συγκομιδή τους πρέπει να τοποθετούνται σε αεριζόμενα καλάθια και να μεταφέρονται όσο δυνατόν συντομότερα στους χώρους πρόψυξης, διαλογής, συσκευασίας και αποθήκευσης σε ψυκτικούς θαλάμους.
  • Τα λαχανάκια Βρυξελλών κατά τη διαλογή τους πρέπει να καθαρίζονται από τα χαλαρά φύλλα ή από άλλες ατέλειες και να απομακρύνονται όσα έχουν μαλακή υφή, είναι υπερμεγέθη ή έχουν διαφοροποιημένο σχήμα.

 

Αποσπάσματα κειμένων. Περισσότερα στο βιβλίο ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ.

Isofruit
Logo
Register New Account
Reset Password
Shopping cart