Σημαντικές Συμβουλές για την ιδανική απόδοση της συντήρησης νεκταρινιών σε Ψυκτικούς Θαλάμους.

 • Γρήγορη πρόψυξη των νεκταρινιών σε θερμοκρασία 1ο C μετρημένη στον πυρήνα και διατήρηση της ψυκτικής αλυσίδας σε όλες τις φάσεις διακίνησης του ψυγμένου προϊόντος.
 • Ομοιόμορφη θερμοκρασία κάτω του μηδενός (-0,5οC), μέσα στους ψυκτικούς θαλάμους αποθήκευσης.
 • Πολύ απαραίτητη η εφαρμογή της Δυναμικής ψύξης.
 • Η ψύξη των νεκταρινιών να επιτυγχάνεται με δημιουργία κίνησης αέρα σε μέσες ταχύτητες.
 • Απομάκρυνση αιθυλενίου.
 • Διατήρηση του διοξειδίου του άνθρακα (CΟ2)σε μεσαία επίπεδα βοηθά στη διατήρηση της ποιότητας.
 • Παρακολούθηση της σκληρότητας των νεκταρινιών κατά τη συγκομιδή να είναι μεγαλύτερη από 3,5 kg δύναμης με χρήση πενετρομέτρων ακίδας 8 mm.
 • Παρακολούθηση των σακχάρων των νεκταρινιών κατά τη συγκομιδή να είναι μικρότερη από
  9ο Brix με χρήση οπτικών διαθλασιόμετρων.
 • Απολύμανση των ψυκτικών θαλάμων πριν τη χρήση τους.
 • Ιδιαίτερη προσοχή στις εξωγενείς οσμές.

 

Αποσπάσματα κειμένων. Περισσότερα στο βιβλίο ΦΡΟΥΤΑ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ.

Isofruit
Logo
Register New Account
Reset Password
Shopping cart