Σημαντικές Συμβουλές για την ιδανική απόδοση της συντήρησης ροδάκινων σε Ψυκτικούς Θαλάμους.

  • Γρήγορη πρόψυξη σε θερμοκρασία 1οC μετρημένη στον πυρήνα των ροδάκινων και διατήρηση της ψυκτικής αλυσίδας σε όλες τις φάσεις διακίνησης του ψυγμένου προϊόντος.
  • Ομοιόμορφη θερμοκρασία μέσα στους ψυκτικούς θαλάμους αποθήκευσης.
  • Πολύ απαραίτητη η εφαρμογή της δυναμικής ψύξης.
  • Η ψύξη του προϊόντος να επιτυγχάνεται με δημιουργία κίνησης αέρα σε χαμηλές ταχύτητες.
  • Διατήρηση του διοξειδίου του άνθρακα (CΟ2)σε μεσαία επίπεδα βοηθά στη διατήρηση της ποιότητας των ροδάκινων αλλά όχι πάνω από 20% γιατί δημιουργούνται δυσάρεστες οσμές και αλλαγές στη γεύση τους.
  • Απομάκρυνση αιθυλενίου.
  • Παρακολούθηση της σκληρότητας των ροδάκινων κατά τη συγκομιδή να είναι μεγαλύτερη από 3,5 kg δύναμης με χρήση πενετρομέτρων ακίδας 8 mm.
  • Παρακολούθηση των σακχάρων των ροδάκινων κατά τη συγκομιδή να είναι μικρότερη από 9ο Brix με χρήση οπτικών διαθλασιόμετρων.
  • Απολύμανση των ψυκτικών θαλάμων πριν τη χρήση τους.
  • Ιδιαίτερη προσοχή στις εξωγενείς οσμές.

 

Αποσπάσματα κειμένων. Περισσότερα στο βιβλίο ΦΡΟΥΤΑ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ.

Isofruit
Logo
Register New Account
Reset Password
Shopping cart