Σημαντικές Συμβουλές για την ιδανική απόδοση της συντήρησης σκόρδων σε Ψυκτικούς Θαλάμους.

  • Απαραίτητη η δυναμική ψύξη για τη συντήρηση των σκόρδων.
  • Πριν την αποθήκευση σε Ψ.Θ. ξεραίνετε (μεθωριμάζετε) τα σκόρδα με την τοποθέτησή τους σε καλά αεριζόμενο κλειστό χώρο, αλλά χωρίς την επίδραση του ηλιακού φωτός, για 2 έως 3 εβδομάδες ή έως ότου η εξωτερική επιφάνεια να εμφανίζει χάρτινη υφή. (Η εσωτερική σάρκα ξεραίνεται μέχρι να αποκτήσει την κατάλληλη υγρασία.)
  • Για την τεχνητή ξήρανση των σκόρδων χρησιμοποιείστε δυναμικά ξηραντήρια.
  • Αποθηκεύστε σε καλά αεριζόμενα ξύλινα κιβώτια ή κλουβάκια.
  • Χρησιμοποιείστε ψυκτική εγκατάσταση χαμηλής υγρασίας.
  • Διαχειριστείτε το διοξείδιο του άνθρακα (CO2). Στη μακροχρόνια συντήρηση ποσοστά πάνω από 15% σε διοξείδιο του άνθρακα (CO2), δημιουργούν κιτρίνισμα της εξωτερικής επιφανείας.
  • Η ανακυκλοφορία του αέρα του ψυκτικού θαλάμου πρέπει να εξασφαλίζεται όλο το 24ωρο με τη βοήθεια ανεξάρτητων ανεμιστήρων.
  • Τα σκόρδα πρέπει να έχουν συγκομισθεί στο κατάλληλο στάδιο ωριμότητας που προσδιορίζεται με κριτήριο την ξήρανση του υπέργειου τμήματος και την πτώση του στο έδαφος. Η συγκομιδή αρχίζει όταν το 80% των στελεχών μιας καλλιέργειας έχουν λυγίσει πάνω από το βολβό. Άλλος τρόπος προσδιορισμού της ωριμότητας είναι ο έλεγχος με το χέρι διαπιστώνοντας τον εύκολο διαχωρισμό των σκελίδων που αποτελούν τον βολβό.
  • Το ξηρό δέρμα των σκόρδων πρέπει να έχει ομοιόμορφο χρώμα και υφή. Ο καλύτερος δείκτης της πλήρους ξήρανσης είναι η κατάσταση του λαιμού του σκόρδου. Ο λαιμός πρέπει να είναι στεγνός και δεν θα πρέπει να ολισθαίνει πίσω και εμπρός όταν πιέζεται μεταξύ του αντίχειρα και του δείκτη.

 

Αποσπάσματα κειμένων. Περισσότερα στο βιβλίο ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ.

Isofruit
Logo
Register New Account
Reset Password
Shopping cart