Σημαντικές Συμβουλές για την ιδανική απόδοση της συντήρησης σταμναγκαθιού σε Ψυκτικούς Θαλάμους.

  • Γρήγορη πρόψυξη σε δυναμικά προψυκτήρια χαμηλής ατμοσφαίρικής πίεσης-υγρού βολβού και διατήρηση της ψυκτικής αλυσίδας σε όλες τις φάσεις διακίνησης του ψυγμένου προϊόντος.
  • Προψύξτε τα σταμναγκάθια σε ενισχυμένο ψυκτικό θάλαμο που θα παραμείνουν εκεί για συντήρηση.
  • Η ψύξη του προϊόντος να επιτυγχάνεται με δημιουργία κίνησης αέρα σε χαμηλές ταχύτητες.
  • Τοποθετήστε συσκευές όζοντος για την καταπολέμηση των μυκήτων.
  • Χρησιμοποιείστε σακούλες τροποποιημένης ατμόσφαιρας.
  • Απομάκρυνση του αιθυλενίου με χρήση απορροφητών.
  • Η εμφάνιση των σταμναγκαθιών μπορεί να βελτιωθεί απομακρύνοντας τα κατεστραμμένα, άρρωστα, νεκρά, ή αποχρωματισμένα φυτικά τμήματα.
  • Τα σταμναγκάθια πρέπει να είναι ακέραια, υγιή, απαλλαγμένα από κάθε ξένη γεύση ή οσμή, τραυματισμούς που έχουν επουλωθεί, σχισίματα, σήψη, χωρίς υπολείμματα φυτοφαρμάκων ή μούχλα και χωρίς προσβολές από ασθένειες και έντομα.
  • Τα σταμναγκάθια μπορούν να πλυθούν με κρύο νερό για να απομακρύνονται οι ακαθαρσίες και τα υπολείμματα ώστε να προλαμβάνεται η μετέπειτα ανάπτυξη παθογόνων οργανισμών.

 

Αποσπάσματα κειμένων. Περισσότερα στο βιβλίο ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ.

Isofruit
Logo
Register New Account
Reset Password
Shopping cart