Σημαντικές Συμβουλές για την ιδανική απόδοση της συντήρησης των βλίτων σε Ψυκτικούς Θαλάμους.

  • Ιδανικοί οι ψυκτικοί θάλαμοι φυσικής ροφής – Νεφελοποιημένης ατμόσφαιρας.
  • Προψύχετε τα βλίτα εντός 1 ώρας από τη συγκομιδή τους.
  • Απαραίτητη η Δυναμική Πρόψυξη υψηλής αναρροφητικής ικανότητας.
  • Διατηρήστε την ψυκτική αλυσίδα σε όλες τις φάσεις διακίνησης του ψυγμένου προϊόντος.
  • Απομακρύνεται το αιθυλένιο με χρήση απορροφητών.
  • Τοποθετήστε συσκευές όζοντος για την καταπολέμηση των μυκήτων.
  • Πλύνετε τα βλίτα χρησιμοποιώντας κατάλληλο απολυμαντικό μικρής υπολειμματικότητας
  • Τα βλίτα πρέπει να έχουν συγκομισθεί στο κατάλληλο στάδιο ωριμότητας που βασίζεται κυρίως στο μέγεθος και την ανάπτυξη των φύλλων.
  • Κατά τη συγκομιδή τα βλίτα πρέπει να είναι, ακέραια, υγιή, απαλλαγμένα από κάθε ξένη γεύση ή οσμή, τραυματισμούς που έχουν επουλωθεί, σχισίματα, σήψη, χωρίς υπολείμματα φυτοφαρμάκων ή μούχλα και χωρίς προσβολές από ασθένειες και έντομα.
  • Βελτιώστε την εμφάνιση των βλίτων απομακρύνοντας τα κατεστραμμένα, άρρωστα, νεκρά, ή αποχρωματισμένα φυτικά τμήματα..

 

Αποσπάσματα κειμένων. Περισσότερα στο βιβλίο ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ.

Isofruit
Logo
Register New Account
Reset Password
Shopping cart