καρπούζια

Καρπούζια – Γενικές Πληροφορίες

Καρπούζια – Γενικές Πληροφορίες

13.1. Καρπούζια - Γενικές Πληροφορίες 13.1.1. Εισαγωγή: Το καρπούζι (Κίτρουλλος ο εριώδης, Citrullus lanatus) είναι φρούτο το οποίο προέρχεται από τη νότια Αφρική ενώ εμφανίζεται στα ιερογλυφικά ...

Isofruit
Logo
Register New Account
Reset Password
Shopping cart