ψυκτικοί θάλαμοι

Ψυκτικοί θάλαμοι χαμηλού αερισμού-συνεχούς ροής νερού

Ψυκτικοί θάλαμοι χαμηλού αερισμού-συνεχούς ροής νερού

Τι είναι οι ψυκτικοί θάλαμοι χαμηλού αερισμού συνεχούς ροής νερού και που χρησιμοποιούνται; Οι ψυκτικοί θάλαμοι χαμηλού αερισμού συνεχούς ροής νερού εφαρμόζονται σε προϊόντα με απαιτήσεις υψηλής ...

Η διαχείριση διοξειδίου του άνθρακα (CO2) στούς ψυκτικούς θαλάμους

Η διαχείριση διοξειδίου του άνθρακα (CO2) στούς ψυκτικούς θαλάμους

Πώς παράγεται το διοξείδιο του άνθρακα ; Τα φρούτα και τα λαχανικά κατά τη διάρκεια της συντήρησής τους αναπνέουν με κύριο χαρακτηριστικό την έκλυση αερίων, υγρασίας και σημαντικής ποσότητας ...

Ψυκτικοί θάλαμοι

Ψυκτικοί θάλαμοι

Οι ψυκτικοί θάλαμοι είναι τα απαραίτητα «εργαλεία» των παραγωγών, των διακινητών, των εμπόρων γεωργικών προϊόντων κ.λπ. που επιθυμούν να αποθηκεύσουν συντηρώντας τα προϊόντα για μεγάλες χρονικές ...

Isofruit
Logo
Register New Account
Reset Password
Shopping cart