Υπηρεσίες

Εξειδικευμένες μελέτες για τη μετασυλλεκτική διαχείριση φρούτων και λαχανικών

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την εκπόνηση μελετών για την άρτια λειτουργία των εγκαταστάσεων σας, με στόχο αφενός τη σωστή διαχείριση των προϊόντων μετά τη συγκομιδή τους και αφετέρου την ουσιαστική μείωση των απωλειών.

Οι υπηρεσίες της ISOFRUIT περιλαμβάνουν:

 • Μελέτη δεδομένων προϊόντος & ευρωπαϊκών κανονισμών ποιότητας.
 • Μελέτη και προτάσεις συμβουλών κατά τη συγκομιδή με προορισμό την αποθήκευση σε ψυκτικούς θαλάμους.
 • Μελέτη για τον προορισμό της αλλοίωσης των ποιοτικών χαρακτηριστικών.
 • Μελέτη εφαρμογής δυναμικής πρόψυξης.
 • Μελέτη εφαρμογής δυναμικής ψύξης.
 • Μελέτη και προτάσεις για τη χρήση πρόσθετου εξοπλισμού ή υλικών για τη διατήρηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών του προϊόντος.
 • Μελέτη αιθυλενίου & τρόποι αντιμετώπισης.
 • Μελέτη διοξειδίου του άνθρακα & τρόποι αντιμετώπισης.
 • Μελέτη διαχείρισης των συγκομιζόμενων καθημερινών ποσοτήτων του προϊόντος και υπολογισμός των θερμικών φορτίων τους.
 • Μελέτη – σχεδίαση ψυχόμενων χώρων με βάση τη συνολική παραγωγή και σε σχέση με την καθημερινή διακίνηση των προϊόντων για νέα εγκατάσταση ή την αξιοποίηση διαθέσιμου κτηρίου, τηρώντας τις προ- διαγραφές ISO, HACCP & BRC.
 • Μελέτη χωροθέτησης των προϊόντων και επιμερισμός του συνολικού όγκου τους, με γνώμονα τη βέλτιστη εκμετάλλευση των ψυχόμενων χώρων.
 • Μελέτη απαιτούμενης ψυκτικής ισχύος για τους ψυχόμενους χώρους και τρόποι εφαρμογής του ψυκτικού εξοπλισμού.

Επικοινωνήστε μαζί μας για την υπηρεσία που σας ενδιαφέρει

  Μελέτη μετασυλλεκτικής διαχείρισης φρούτων και λαχανικώνΜελέτη – Σχεδιασμός κέντρων διαχείρισης φρούτων και λαχανικώνΜελέτη επίδρασης των αερίων στα προϊόντα και τρόποι χειρισμού των συγκεντρώσεων τουςΜελέτη διαχείρισης ψυκτικών φορτίωνΜελέτη – Προτάσεις απαιτούμενου εξοπλισμού και διαδικασιών για την διατήρηση της ποιότητας

  Isofruit
  Logo
  Register New Account
  Reset Password
  Shopping cart