Προετοιμασία – Διαχείριση των αχλαδιών πριν και κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης σε Ψυκτικούς Θαλάμους (με λίγα λόγια).

Δυναμική ψύξη:

Ελέγχει σε πολλαπλά σημεία τις συνθήκες απόλυτης και ιδανικής ρύθμισης των παραμέτρων συντήρησης σε όλο τον όγκο του ψυκτικού θαλάμου με πλήρη κάλυψη όλου του 24ώρου. Οι ψυκτικοί θάλαμοι με δυναμική ψύξη σε σχέση με τους ψυκτικούς θαλάμους που λειτουργούν με τη συμβατική μέθοδο παρέχουν μεγαλύτερη και ποιοτικότερη συντηρησιμότητα των προϊόντων.

Πρόψυξη σε ενισχυμένο ψυκτικό θάλαμο:

Η μέθοδος πρόψυξης με αερόψυξη σε ενισχυμένο ψυκτικό θάλαμο, αποτελεί ένα ευέλικτο σύστημα που δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί ο υπάρχων ψυκτικός θάλαμος συντήρησης και ο μηχανολογικός εξοπλισμός του, για ελαφριά πρόψυξη και κατόπιν για συντήρηση. Η λύση αυτή είναι οικονομική διότι δεν προϋποθέτει ανεξάρτητο προψυκτήριο. Η διαδικασία αυτή βοηθά πού στο να διατηρηθεί η μέγιστη δυνατή ποιότητα τόσο κατά την ψυχρή αποθήκευση, όσο και κατά τη διάρκεια της λιανικής διάθεσης.

Ψυκτικός θάλαμος:

Η επίτευξη της θερμοκρασίας -1οC παρέχει τη δυνατότητα της μακροχρόνιας συντήρησης αλλά προκαλεί τον πιθανό κίνδυνο να πλησιάσουν κάποια σημεία του ψυκτικού θαλάμου στη θερμοκρασία παγώματος των αχλαδιών (-1,5οC). Για την καλύτερη ομοιομορφία της θερμοκρασίας σε όλο τον όγκο του αποθηκευμένου προϊόντος και για την αποφυγή της δημιουργίας θερμοκρασίας παγώματος, βοηθά η δημιουργία κενών 5 έως 10 εκατοστών μεταξύ των παλετών αποθήκευσης διαμορφωμένα παράλληλα με την κίνηση του ψυχρού αέρα. Η δημιουργία των πιο πάνω περιγραφόμενων κενών κατά την τοποθέτηση των παλετών είναι αναγκαία επίσης για την απομάκρυνση της οποιασδήποτε ελάχιστης δημιουργούμενης ποσότητας αιθυλενίου που έτσι παρασύρεται πολύ πιο εύκολα μέσω αυτών, πριν επηρεάσει τα υπόλοιπα αχλάδια.

Υψηλή υγρασία:

Επιλογή αεροψυκτήρα με χαμηλή διαφορά θερμοκρασίας εισόδου – εξόδου του ψυκτικού μέσου (ΔΤ).

Χρονικό διάστημα:

Συνίσταται χρονικό διάστημα από 3 έως 7 μήνες. (Για αποθήκευση εκτός ελεγχόμενης ατμόσφαιρας).

Εξαερισμός:

Ειδική μελέτη και τοποθέτηση μηχανισμού εξαερισμού του θαλάμου, ελεγχόμενο ψηφιακά.

Ελεγχόμενη ατμόσφαιρα U.L.O.:

Προτείνεται. Επιμηκύνει το χρόνο αποθήκευσης και καταστέλλει εγκαύματα και σήψεις από μύκητες. (Στα αχλάδια τύπου «Anjou» προτείνεται σύσταση ελεγχόμενης 1,3 – 1,6% σε Ο2 και <0,8% σε CO2 με μέγιστο χρόνο αποθήκευσης 9 μήνες.

 

Αποσπάσματα κειμένων. Περισσότερα στο βιβλίο ΦΡΟΥΤΑ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ.

Isofruit
Logo
Register New Account
Reset Password
Shopping cart