Αβοκάντο

Μετασυλλεκτικές Συμβουλές για τις συνθήκες αποθήκευσης των αβοκάντο μέσα σε Ψυκτικούς Θαλάμους.

Θερμοκρασία
Αποθήκευσης
Σχετική
Υγρασία (RH)
Χρονικό Διάστημα Πρόψυξη Ευαισθησία στο
Αιθυλένιο
Παραγωγή Αιθυλενίου Ελεγχόμενη Ατμόσφαιρα
5oC- 8oC90 - 95%4-6 εβδομάδες ΑερόψυξηΥψηλήΠολύ
υψηλή
Δεν προτείνεται
Δημιουργία Λογαριασμού
Επαναφορά Κωδικού