Κολοκυθάκια

Μετασυλλεκτικές Συμβουλές για τις συνθήκες αποθήκευσης των κολοκυθιών μέσα σε Ψυκτικούς Θαλάμους.

Θερμοκρασία
Αποθήκευσης
Σχετική
Υγρασία (RH)
Χρονικό Διάστημα Πρόψυξη Ευαισθησία στο
Αιθυλένιο
Παραγωγή Αιθυλενίου Ελεγχόμενη Ατμόσφαιρα
7oC- 10oC85 – 90%10 - 20 μέρεςΑερόψυξηΧαμηλήΜέση Δεν προτείνεται
Isofruit
Logo
Register New Account
Reset Password
Shopping cart