Καλάθι

Φιστίκια

Μετασυλλεκτικές Συμβουλές για τις συνθήκες αποθήκευσης των κελυφωτών φιστικιών μέσα σε Ψυκτικούς Θαλάμους.

Θερμοκρασία
Αποθήκευσης
Σχετική
Υγρασία (RH)
Χρονικό Διάστημα Πρόψυξη Ευαισθησία στο
Αιθυλένιο
Παραγωγή Αιθυλενίου Ελεγχόμενη Ατμόσφαιρα
0oC65 - 75%8 – 12 μήνες Δεν απαιτείταιΚαμίαΠολύ χαμηλήΔεν προτείνεται
Δημιουργία Λογαριασμού
Επαναφορά Κωδικού