Βατόμουρα

Μετασυλλεκτικές Συμβουλές για τις συνθήκες αποθήκευσης των βατόμουρων μέσα σε Ψυκτικούς Θαλάμους.

Θερμοκρασία
Αποθήκευσης
Σχετική
Υγρασία (RH)
Χρονικό Διάστημα Πρόψυξη Ευαισθησία στο
Αιθυλένιο
Παραγωγή Αιθυλενίου Ελεγχόμενη Ατμόσφαιρα
0oC90 - 95%2-5 ημέρες ΑερόψυξηΧαμηλήΧαμηλή Δεν προτείνεται
Δημιουργία Λογαριασμού
Επαναφορά Κωδικού