Καλάθι

Αγγούρια

Αγγούρια

Μετασυλλεκτικές Συμβουλές για τις συνθήκες αποθήκευσης των αγγουριών μέσα σε Ψυκτικούς Θαλάμους.

Θερμοκρασία
Αποθήκευσης
Σχετική
Υγρασία (RH)
Χρονικό Διάστημα Πρόψυξη Ευαισθησία στο
Αιθυλένιο
Παραγωγή Αιθυλενίου Ελεγχόμενη Ατμόσφαιρα
11oC-12 oC 90 % 2 - 4 εβδομάδες Αερόψυξη Υψηλή Χαμηλή Δεν προτείνεται
Δημιουργία Λογαριασμού
Επαναφορά Κωδικού