Ραντίτσιο

Μετασυλλεκτικές Συμβουλές για τις συνθήκες αποθήκευσης ραντίτσιο μέσα σε Ψυκτικούς Θαλάμους.

Θερμοκρασία
Αποθήκευσης
Σχετική
Υγρασία (RH)
Χρονικό Διάστημα Πρόψυξη Ευαισθησία στο
Αιθυλένιο
Παραγωγή Αιθυλενίου Ελεγχόμενη Ατμόσφαιρα
0oC- 0.5oC92 - 94%6 - 10 εβδομάδεςVacuum cooling
ή αερόψυξη
ΥψηλήΠολύ χαμηλή Δεν προτείνεται
Δημιουργία Λογαριασμού
Επαναφορά Κωδικού