Σύκα

Μετασυλλεκτικές Συμβουλές για τις συνθήκες αποθήκευσης των σύκων μέσα σε Ψυκτικούς Θαλάμους.

Θερμοκρασία
Αποθήκευσης
Σχετική
Υγρασία (RH)
Χρονικό Διάστημα Πρόψυξη Ευαισθησία στο
Αιθυλένιο
Παραγωγή Αιθυλενίου Ελεγχόμενη Ατμόσφαιρα
0oC88 - 92%1 έως 3 εβδομάδεςΑερόψυξηΧαμηλήΜέτριαΔεν προτείνεται
Δημιουργία Λογαριασμού
Επαναφορά Κωδικού