Σημαντικές Συμβουλές για την ιδανική απόδοση της συντήρησης αχλαδιών σε Ψυκτικούς Θαλάμους.

  • Διατήρηση της ψυκτικής αλυσίδας σε όλες τις φάσεις διακίνησης του ψυγμένου προϊόντος.
  • Ομοιόμορφη θερμοκρασία κάτω του μηδενός (-1ο C) μέσα στους ψυκτικούς θαλάμους αποθήκευσης.
  • Πολύ απαραίτητη η εφαρμογή της ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΨΥΞΗΣ.
  • Απομάκρυνση αιθυλενίου. (Μεγάλη ευαισθησία ακόμα και σε ίχνη αιθυλενίου).
  • Η διατήρηση του διοξειδίου του άνθρακα (CΟ2) σε πολύ χαμηλά επίπεδα βοηθά στη μακροχρόνια συντήρηση. Μεγαλύτερα επίπεδα διοξειδίου του άνθρακα (CΟ2) προκαλούν αλλοιώσεις.
  • Παρακολούθηση της σκληρότητας των αχλαδιών πριν τη συγκομιδή με χρήση πενετρομέτρων.
  • Για τη μακροχρόνια αποθήκευση σε ψυκτικούς θαλάμους πρέπει να γίνεται παρακολούθηση των σακχάρων και συγκομιδή των αχλαδιών στη μικρότερη δυνατή τιμή, λίγο πριν την έναρξη ωρίμανσής τους.
  • Απολύμανση των ψυκτικών θαλάμων πριν τη χρήση τους.
  • Προτείνεται η ποσότητα προς αποθήκευση των αχλαδιών σε ψυκτικούς θαλάμους με ελεγχόμενη ατμόσφαιρα να είναι τουλάχιστον το 30% έως 40% της συνολικής ποσότητας του διαθέσιμου προϊόντος.
  • Ιδιαίτερη προσοχή στις εξωγενείς οσμές.

 

Αποσπάσματα κειμένων. Περισσότερα στο βιβλίο ΦΡΟΥΤΑ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ.

Isofruit
Logo
Register New Account
Reset Password
Shopping cart