Λάχανα Πάκ Τσόι

Μετασυλλεκτικές Συμβουλές για τις συνθήκες αποθήκευσης των λάχανων πάκ τσόι μέσα σε Ψυκτικούς Θαλάμους.

Θερμοκρασία
Αποθήκευσης
Σχετική
Υγρασία (RH)
Χρονικό Διάστημα Πρόψυξη Ευαισθησία στο
Αιθυλένιο
Παραγωγή Αιθυλενίου Ελεγχόμενη Ατμόσφαιρα
0.1oC- 0.5oC92 - 94 %2 - 3 εβδομάδεςΑερόψυξηΥψηλήΠολύ χαμηλή Δεν προτείνεται
Δημιουργία Λογαριασμού
Επαναφορά Κωδικού