Καρύδια

Μετασυλλεκτικές Συμβουλές για τις συνθήκες αποθήκευσης των καρυδιών μέσα σε Ψυκτικούς Θαλάμους.

Θερμοκρασία
Αποθήκευσης
Σχετική
Υγρασία (RH)
Χρονικό Διάστημα Πρόψυξη Ευαισθησία στο
Αιθυλένιο
Παραγωγή Αιθυλενίου Ελεγχόμενη Ατμόσφαιρα
0oC55 - 70%8-12 μήνες Δεν απαιτείταιΚαμίαΠολύ χαμηλήΔεν προτείνεται
Δημιουργία Λογαριασμού
Επαναφορά Κωδικού