Τσεριμόγια

Μετασυλλεκτικές Συμβουλές για τις συνθήκες αποθήκευσης των καρπων τσεριμόγιας μέσα σε Ψυκτικούς Θαλάμους.

Θερμοκρασία
Αποθήκευσης
Σχετική
Υγρασία (RH)
Χρονικό Διάστημα Πρόψυξη Ευαισθησία στο
Αιθυλένιο
Παραγωγή Αιθυλενίου Ελεγχόμενη Ατμόσφαιρα
8oC- 12oC90 - 95%2-3 εβδομάδεςΑερόψυξηΥψηλήΠολύ υψηλήΔεν προτείνεται
Δημιουργία Λογαριασμού
Επαναφορά Κωδικού