Καλάθι

Τσεριμόγια

Μετασυλλεκτικές Συμβουλές για τις συνθήκες αποθήκευσης των καρπων τσεριμόγιας μέσα σε Ψυκτικούς Θαλάμους.

Θερμοκρασία
Αποθήκευσης
Σχετική
Υγρασία (RH)
Χρονικό Διάστημα Πρόψυξη Ευαισθησία στο
Αιθυλένιο
Παραγωγή Αιθυλενίου Ελεγχόμενη Ατμόσφαιρα
8oC- 12oC90 - 95%2-3 εβδομάδεςΑερόψυξηΥψηλήΠολύ υψηλήΔεν προτείνεται
Δημιουργία Λογαριασμού
Επαναφορά Κωδικού