Ωρίμανση μπανάνας-Δυναμικά αποπρασινιστήρια

Η ωρίμανση μπανάνας – δυναμικός αποπρασινισμός  είναι η βελτιωμένη έκδοση των ήδη υπαρχόντων συστημάτων, που αναπτύχθηκε από την εταιρεία A.C.H., μετά από πολύχρονες δοκιμές στην πράξη, με άριστα αποτελέσματα.

Τι είναι η ωρίμανση-δυναμικός αποπρασινισμός και πως γίνεται;

Ο δυναμικός αποπρασινισμός – ωρίμανση βασίζεται στο συνεχή έλεγχο πολλαπλών σημείων στα προς αποπρασινισμό-ωρίμανση προϊόντα, στους μηχανισμούς παροχής αιθυλενίου και της διατήρησης της κατάλληλης θερμοκρασίας του θαλάμου (ψύξη – θέρμανση) κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του.

Με ένα προκαθορισμένο σύνολο αυτοματοποιημένων ενεργειών διατηρούνται οι ιδανικές συνθήκες

(θερμοκρασία, υγρασία, ποσότητα αιθυλενίου, διοξειδίου του άνθρακα κ.λπ.),

σε όλο τον όγκο του θαλάμου με ομοιόμορφα αποτελέσματα σε όλα τα προϊόντα.

Ο δυναμικός αποπρασινισμός – ωρίμανση έχει τη δυνατότητα να ελέγχει απόλυτα τις συνθήκες εντός του θαλάμου.

Μπορεί ακόμα να ενεργεί ανάλογα με προκαθορισμένες ρυθμίσεις μέσω PLC στους μηχανισμούς λειτουργίας.

Επίσης έχει πλήρως ανεπτυγμένα προγράμματα στο μενού λειτουργίας του, τα οποία είναι προσαρμοσμένα σύμφωνα με τις προδιαγραφές των ημερών που απαιτούνται για αυτή την εργασία.

 Διαβάστε επίσης για τον Δυναμικό αποπρασινισμό – ωρίμανση αγροτικών προϊόντων!

Isofruit
Logo
Register New Account
Reset Password
Shopping cart