Μάνγκο

Μετασυλλεκτικές Συμβουλές για τις συνθήκες αποθήκευσης των μάνγκο μέσα σε Ψυκτικούς Θαλάμους.

Θερμοκρασία
Αποθήκευσης
Σχετική
Υγρασία (RH)
Χρονικό Διάστημα Πρόψυξη Ευαισθησία στο
Αιθυλένιο
Παραγωγή Αιθυλενίου Ελεγχόμενη Ατμόσφαιρα
10oC- 13oC90 - 95%3 έως 4 εβδομάδεςΑερόψυξηΥψηλήΜέσηΔεν προτείνεται
Δημιουργία Λογαριασμού
Επαναφορά Κωδικού