Καλάθι

Οξύκοκκος

Μετασυλλεκτικές Συμβουλές για τις συνθήκες αποθήκευσης του οξύκοκκου (cranberry) μέσα σε Ψυκτικούς Θαλάμους.

Θερμοκρασία
Αποθήκευσης
Σχετική
Υγρασία (RH)
Χρονικό Διάστημα Πρόψυξη Ευαισθησία στο
Αιθυλένιο
Παραγωγή Αιθυλενίου Ελεγχόμενη Ατμόσφαιρα
3oC- 6oC90 - 95%1 έως 3
μήνες
Δεν απαιτείταιΧαμηλήΧαμηλήΔεν προτείνεται
Δημιουργία Λογαριασμού
Επαναφορά Κωδικού