Οξύκοκκος

Μετασυλλεκτικές Συμβουλές για τις συνθήκες αποθήκευσης του οξύκοκκου (cranberry) μέσα σε Ψυκτικούς Θαλάμους.

Θερμοκρασία
Αποθήκευσης
Σχετική
Υγρασία (RH)
Χρονικό Διάστημα Πρόψυξη Ευαισθησία στο
Αιθυλένιο
Παραγωγή Αιθυλενίου Ελεγχόμενη Ατμόσφαιρα
3oC- 6oC90 - 95%1 έως 3
μήνες
Δεν απαιτείταιΧαμηλήΧαμηλήΔεν προτείνεται
Δημιουργία Λογαριασμού
Επαναφορά Κωδικού