Αϊσμπεργκ

Μετασυλλεκτικές Συμβουλές για τις συνθήκες αποθήκευσης των άϊσμπεργκ μέσα σε Ψυκτικούς Θαλάμους.

Θερμοκρασία
Αποθήκευσης
Σχετική
Υγρασία (RH)
Χρονικό Διάστημα Πρόψυξη Ευαισθησία στο
Αιθυλένιο
Παραγωγή Αιθυλενίου Ελεγχόμενη Ατμόσφαιρα
0oC- 0.5oC 92 - 96 % 4 - 6 εβδομάδεςVacuum cooling ή ΑερόψυξηΥψηλήΠολύ χαμηλή Δεν προτείνεται
Isofruit
Logo
Register New Account
Reset Password
Shopping cart