Μελιτζάνες

Μετασυλλεκτικές Συμβουλές για τις συνθήκες αποθήκευσης μελιτζάνων μέσα σε Ψυκτικούς Θαλάμους.

Θερμοκρασία
Αποθήκευσης
Σχετική
Υγρασία (RH)
Χρονικό Διάστημα Πρόψυξη Ευαισθησία στο
Αιθυλένιο
Παραγωγή Αιθυλενίου Ελεγχόμενη Ατμόσφαιρα
10oC- 12oC85%1 - 2 εβδομάδεςΑερόψυξηΥψηλήΧαμηλή Δεν προτείνεται
Δημιουργία Λογαριασμού
Επαναφορά Κωδικού