Καλάθι

Σμέουρα

Μετασυλλεκτικές Συμβουλές για τις συνθήκες αποθήκευσης των σμέουρων (raspberries) μέσα σε Ψυκτικούς Θαλάμους.

Θερμοκρασία
Αποθήκευσης
Σχετική
Υγρασία (RH)
Χρονικό Διάστημα Πρόψυξη Ευαισθησία στο
Αιθυλένιο
Παραγωγή Αιθυλενίου Ελεγχόμενη Ατμόσφαιρα
0oC90 - 95%2 – 5 ημέρεςΑερόψυξηΧαμηλήΧαμηλήΔεν προτείνεται
Δημιουργία Λογαριασμού
Επαναφορά Κωδικού