Κάστανα

Μετασυλλεκτικές Συμβουλές για τις συνθήκες αποθήκευσης των κάστανων μέσα σε Ψυκτικούς Θαλάμους.

Θερμοκρασία
Αποθήκευσης
Σχετική
Υγρασία (RH)
Χρονικό Διάστημα Πρόψυξη Ευαισθησία στο
Αιθυλένιο
Παραγωγή Αιθυλενίου Ελεγχόμενη Ατμόσφαιρα
0oC- 1oC80 - 85%5-6 μήνες Δεν απαιτείταιΠολύ χαμηλήΠολύ χαμηλήΔεν προτείνεται
Δημιουργία Λογαριασμού
Επαναφορά Κωδικού