Σημαντικές Συμβουλές για την ιδανική απόδοση της συντήρησης ραδικιών σε Ψυκτικούς Θαλάμους.

  • Μην αποθηκεύετε ραδίκια με προϊόντα που παράγουν αιθυλένιο για μεγάλες χρονικές περιόδους. (Το αιθυλένιο μπορεί να προξενήσει πτώση των φύλλων, επιταχυνόμενη αποσύνθεση και αποχρωματισμό των άκρων των φύλλων ).
  • Απομακρύνετε το αιθυλένιο με χρήση απορροφητών.
  • Προσεκτική κοπή των ραδικιών και πλύσιμο με εγκεκριμένα απολυμαντικά, μειώνουν τις απώλειες.
  • Τοποθετήστε συσκευές όζοντος για την καταπολέμηση των μυκήτων.
  • Χρησιμοποιείστε σακούλες τροποποιημένης ατμόσφαιρας.
  • Τα ραδίκια πρέπει να έχουν συγκομισθεί στο κατάλληλο στάδιο ωριμότητας που βασίζεται κυρίως στο μέγεθος και την ανάπτυξη των φύλλων.
  • Η συγκομιδή των ραδικιών πρέπει να γίνεται προσεκτικά για την αποφυγή του τραυματισμού των φύλλων. Συγκεκριμένα πρέπει να δίνεται προσοχή κατά τη διάρκεια της συγκομιδής, στην προστασία των εξωτερικών προστατευτικών φύλλων από κτυπήματα ή γδαρσίματα γιατί αποτελούν εστίες μολύνσεων από μύκητες και βακτηρίδια. Αυτά απομακρύνονται λίγο πριν την συσκευασία ή την εμπορική διάθεσή τους.

 

Αποσπάσματα κειμένων. Περισσότερα στο βιβλίο ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ.

Isofruit
Logo
Register New Account
Reset Password
Shopping cart