Αντίδια Βελγίου

Προετοιμασία – Διαχείριση των αντίδιων Βελγίου πριν και κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης σε Ψυκτικούς Θαλάμους (με λίγα λόγια).

Προετοιμασία – Διαχείριση των αντίδιων Βελγίου πριν και κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης σε Ψυκτικούς Θαλάμους (με λίγα λόγια).

Δυναμικά προψυκτήρια χαμηλής ατμοσφαιρικής πίεσης - Υγρού βολβού: Ειδικά προψυκτήρια κατάλληλα για την πρόψυξη των λαχανικών που είναι ασυσκεύαστα αμέσως μετά τη συγκομιδή. Τα προψυκτήρια αυτά ...

Η επίδραση των αερίων στα αποθηκευμένα αντίδια Βελγίου μέσα σε Ψυκτικούς Θαλάμους.

Η επίδραση των αερίων στα αποθηκευμένα αντίδια Βελγίου μέσα σε Ψυκτικούς Θαλάμους.

Αιθυλένιο Η παρουσία του αιθυλενίου αυξάνει την αναπνοή, επιταχύνει την αποσύνθεση, αποχρωματίζει τα άκρα των φύλλων και προκαλεί την πτώση τους. Διοξείδιο του άνθρακα Η παρουσία του σε μικρές ...

Σημαντικές Συμβουλές για την ιδανική απόδοση της συντήρησης των αντίδιων Βελγίου σε Ψυκτικούς Θαλάμους.

Σημαντικές Συμβουλές για την ιδανική απόδοση της συντήρησης των αντίδιων Βελγίου σε Ψυκτικούς Θαλάμους.

Απαραίτητη η δυναμική ψύξη. Προψύχετε τα αντίδια Βελγίου (κιχώρια) σε δυναμικά προψυκτήρια υψηλής αναρροφητικής ικανότητας εντός 1 ώρας από τη συγκομιδή τους ή σε κενό αέρα (Vacuum Cooling). ...

Isofruit
Logo
Register New Account
Reset Password
Shopping cart