Λάχανα

Λάχανα – Γενικές Πληροφορίες

Λάχανα – Γενικές Πληροφορίες

22.1. Λάχανα - Γενικές Πληροφορίες 22.1.1.Εισαγωγή Τα λάχανα (επιστ. Κράμβη η λαχανώδης  ποικιλία η κεφαλωτή, Brassica oleracea var. capitata) είναι φυτά διετή, ποώδη που ανήκουν στην οικογένεια ...

Σημαντικές Συμβουλές για την ιδανική απόδοση της συντήρησης λάχανων σε Ψυκτικούς Θαλάμους.

Σημαντικές Συμβουλές για την ιδανική απόδοση της συντήρησης λάχανων σε Ψυκτικούς Θαλάμους.

Απαραίτητη η δυναμική ψύξη για την συντήρηση των λάχανων. Προψύξτε σε δυναμικά προψυκτήρια υψηλής αναρροφητικής ικανότητας ή σε κενό αέρα (Vacuum Cooling) και διατηρείστε την ψυκτική αλυσίδα ...

Προετοιμασία – Διαχείριση των λάχανων πριν και κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης σε Ψυκτικούς Θαλάμους (με λίγα λόγια).

Προετοιμασία – Διαχείριση των λάχανων πριν και κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης σε Ψυκτικούς Θαλάμους (με λίγα λόγια).

Δυναμικά προψυκτήρια χαμηλής ατμοσφαιρικής πίεσης-υγρού βολβού: Ειδικά προψυκτήρια κατάλληλα για την πρόψυξη των λαχανικών που είναι ασυσκεύαστα αμέσως μετά τη συγκομιδή. Τα προψυκτήρια αυτά ...

Isofruit
Logo
Register New Account
Reset Password
Shopping cart