Πιπεριές γλυκιές

Η επίδραση των αερίων στις αποθηκευμένες γλυκές πιπεριές μέσα στους ψυκτικούς θαλάμους.

Η επίδραση των αερίων στις αποθηκευμένες γλυκές πιπεριές μέσα στους ψυκτικούς θαλάμους.

Αιθυλένιο Η παρουσία του ακόμα και σε ελάχιστες ποσότητες επιταχύνει την υπερωρίμανση. Διοξείδιο του άνθρακα Συγκέντρωση διοξειδίου του άνθρακα περισσότερο από 5% ή (50.000 ppm) μπορεί να ...

Σημαντικές Συμβουλές για την ιδανική απόδοση της συντήρησης γλυκών πιπεριών σε Ψυκτικούς Θαλάμους.

Σημαντικές Συμβουλές για την ιδανική απόδοση της συντήρησης γλυκών πιπεριών σε Ψυκτικούς Θαλάμους.

Απαραίτητη η δυναμική ψύξη για τη συντήρηση των προϊόντων. Γρήγορη πρόψυξη σε δυναμικά προψυκτήρια και διατήρηση της ψυκτικής αλυσίδας σε όλες τις φάσεις διακίνησης. Συγκομίστε τις γλυκές ...

Προετοιμασία – Διαχείριση των γλυκών πιπεριών πριν και κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης σε Ψυκτικούς Θαλάμους (με λίγα λόγια).

Προετοιμασία – Διαχείριση των γλυκών πιπεριών πριν και κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης σε Ψυκτικούς Θαλάμους (με λίγα λόγια).

Δυναμική πρόψυξη σε προψυκτήρια υψηλής αναρροφητικής ικανότητας: Ειδική μελέτη του χρόνου απορρόφησης, της θερμοκρασίας και της ταχύτητας του αέρα, ώστε η ψύξη να είναι ομοιόμορφα κατανεμημένη, ...

Isofruit
Logo
Register New Account
Reset Password
Shopping cart