Η επίδραση των αερίων στα αποθηκευμένα ακτινίδια μέσα στους ψυκτικούς θαλάμους.

Αιθυλένιο

Τα ακτινίδια είναι εξαιρετικά ευαίσθητα στο εξωγενές αιθυλένιο.  Μικρές ποσότητες 5-10 ppb προκαλούν «μαλάκωμα» της σάρκας τους.

Διοξείδιο του άνθρακα

Μέσες συγκεντρώσεις 3%-5% σε διοξείδιο του άνθρακα (CO2) έχει ως αποτέλεσμα να καθυστερεί την ωρίμανση και να διατηρεί τη συνεκτικότητα της σάρκας των ακτινιδίων για 3 έως 4 μήνες επιπλέον του χρόνου αποθήκευσης.

Όζον

Διασπά το αιθυλένιο, καταστρέφει σπόρια μυκήτων.

Οξυγόνο

Χαμηλή συγκέντρωση 1% έως 2% βοηθά στη συνεκτικότητα της σάρκας, καθυστερεί την ωρίμανση και επεκτείνει το χρόνο αποθήκευσης.

 

Αποσπάσματα κειμένων. Περισσότερα στο βιβλίο ΦΡΟΥΤΑ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ.

Δημιουργία Λογαριασμού
Επαναφορά Κωδικού