Προετοιμασία – Διαχείριση των καρπουζιών πριν και κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης σε Ψυκτικούς Θαλάμους (με λίγα λόγια).

Ψυκτικοί θάλαμοι:

1) Τα καρπούζια να τοποθετούνται σε συσκευασίες που αερίζονται πολύ καλά, ώστε ο ψυχρός αέρας να περνά μέσα από αυτά και να επιτυγχάνει καλύτερη ψύξη.

2)Τα καρπούζια να καταλαμβάνουν το χώρο ψύξης, φροντίζοντας να μένουν τα κατάλληλα κενά στην πλευρά των αεροψυκτήρων και στην απέναντι αυτών πλευρά.

3) Τα καρπούζια να αποθηκεύονται με τέτοιο τρόπο, ώστε να μένει το κατάλληλο κενό κάτω από αυτά. (Χρήση παλετοθέσεων, ραφιών, παλετών, κ.λπ.).

4) Τα καρπούζια να αποθηκεύονται με τέτοιο τρόπο, ώστε το επίπεδο των παλετοκιβωτίων της επάνω πλευράς τους (συνολικά) να μην εμφανίζει εξοχές ή εσοχές και έτσι να δημιουργείται ανομοιομορφία στη ροή του ψυχρού αέρα.

Θερμοκρασία αποθήκευσης:

Προτείνεται θερμοκρασία αποθήκευσης στους 10ο -15ο C και ο συχνός έλεγχος αυτής. Βασική προϋπόθεση είναι η επίτευξη της θερμοκρασίας να είναι ομοιόμορφα κατανεμημένη σε όλα τα σημεία του ψυκτικού θαλάμου η δεν ψύξη των καρπουζιών να επιτυγχάνεται με αέρα ψύξης, ο οποίος να κινείται σε μεσαίες ταχύτητες.

Σχετική υγρασία:

Η σχετική υγρασία στην αποθήκευση των καρπουζιών πρέπει να έχει εύρος από 85%-90% και να ελέγχεται συχνά και αποτελεσματικά με αισθητήρες σε όλο τον όγκο του ψυκτικού θαλάμου.

Εξαερισμός:

Ειδική μελέτη και τοποθέτηση μηχανισμού εξαερισμού του θαλάμου, ελεγχόμενο ψηφιακά.

Χρονικό διάστημα:

Συνίσταται χρονικό διάστημα από 2 έως 3 εβδομάδες.

Ελεγχόμενη ατμόσφαιρα:

Δεν προτείνεται. Είναι ασύμφορος για μικρές παραγωγές. Έχει λίγα οφέλη σε σχέση με το συνολικό χρόνο αποθήκευσης.

 

Αποσπάσματα κειμένων. Περισσότερα στο βιβλίο ΦΡΟΥΤΑ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ.

Isofruit
Logo
Register New Account
Reset Password
Shopping cart