Σημαντικές Συμβουλές για την ιδανική απόδοση της συντήρησης μανιταριών σε Ψυκτικούς Θαλάμους.

  • Γρήγορη πρόψυξη σε δυναμικά προψυκτήρια υψηλής αναρροφητικής ικανότητας και διατήρηση της ψυκτικής αλυσίδας σε όλες τις φάσεις διακίνησης των μανιταριών.
  • Μην αποθηκεύετε μανιτάρια μαζί με προϊόντα που παράγουν ποσότητες αιθυλενίου ή χαρακτηριστικές οσμές.
  • Η υψηλή συγκέντρωση διοξειδίου του άνθρακα (CO2) βοηθά τα μανιτάρια στην πρόληψη της φθοράς και τη μείωση της αμαύρωσης του μίσχου και των βράγχιων.
  • Διαχειριστείτε το διοξείδιο του άνθρακα (CO2).
  • Το εξωγενές αιθυλένιο προκαλεί αμαύρωση στα καλύμματα των μανιταριών γι’ αυτό θα πρέπει να αποθηκεύονται χωριστά από φρούτα και λαχανικά που παράγουν αιθυλένιο.
  • Η συγκομιδή πρέπει να γίνεται προσεκτικά για την αποφυγή δημιουργίας μωλώπων στο προϊόν.
  • Μανιτάρια με μώλωπες, σχισίματα, σήψη, υπερμεγέθη κ.λπ. θα πρέπει να διαχωρίζονται από τα υπόλοιπα προϊόντα.

 

Αποσπάσματα κειμένων. Περισσότερα στο βιβλίο ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ.

Δημιουργία Λογαριασμού
Επαναφορά Κωδικού