Σημαντικές Συμβουλές για την ιδανική απόδοση της συντήρησης μανιταριών σε Ψυκτικούς Θαλάμους.

  • Γρήγορη πρόψυξη σε δυναμικά προψυκτήρια υψηλής αναρροφητικής ικανότητας και διατήρηση της ψυκτικής αλυσίδας σε όλες τις φάσεις διακίνησης των μανιταριών.
  • Μην αποθηκεύετε μανιτάρια μαζί με προϊόντα που παράγουν ποσότητες αιθυλενίου ή χαρακτηριστικές οσμές.
  • Η υψηλή συγκέντρωση διοξειδίου του άνθρακα (CO2) βοηθά τα μανιτάρια στην πρόληψη της φθοράς και τη μείωση της αμαύρωσης του μίσχου και των βράγχιων.
  • Διαχειριστείτε το διοξείδιο του άνθρακα (CO2).
  • Το εξωγενές αιθυλένιο προκαλεί αμαύρωση στα καλύμματα των μανιταριών γι’ αυτό θα πρέπει να αποθηκεύονται χωριστά από φρούτα και λαχανικά που παράγουν αιθυλένιο.
  • Η συγκομιδή πρέπει να γίνεται προσεκτικά για την αποφυγή δημιουργίας μωλώπων στο προϊόν.
  • Μανιτάρια με μώλωπες, σχισίματα, σήψη, υπερμεγέθη κ.λπ. θα πρέπει να διαχωρίζονται από τα υπόλοιπα προϊόντα.

 

Αποσπάσματα κειμένων. Περισσότερα στο βιβλίο ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ.

Isofruit
Logo
Register New Account
Reset Password
Shopping cart