Μανιτάρια

Μανιτάρια – Γενικές Πληροφορίες

Μανιτάρια – Γενικές Πληροφορίες

26.1. Μανιτάρια - Γενικές Πληροφορίες  26.1.1. Εισαγωγή Τα μανιτάρια ανήκουν στους μύκητες, που βοτανικά ταξινομούνται στα κρυπτόγαμα θαλλόφυτα. Υπάρχουν πάνω από 100.000 διαφορετικοί μύκητες που ...

Η επίδραση των αερίων στα αποθηκευμένα μανιτάρια μέσα στους ψυκτικούς θαλάμους.

Η επίδραση των αερίων στα αποθηκευμένα μανιτάρια μέσα στους ψυκτικούς θαλάμους.

Αιθυλένιο Το αιθυλένιο προκαλεί αμαύρωση στα καλύμματα των μανιταριών. Διοξείδιο του άνθρακα Συγκεντρώσεις 10% και 15% ή (100.000 ppm και 150.000 ppm) βοηθούν στην πρόληψη της φθοράς και τη μείωση ...

Σημαντικές Συμβουλές για την ιδανική απόδοση της συντήρησης μανιταριών σε Ψυκτικούς Θαλάμους.

Σημαντικές Συμβουλές για την ιδανική απόδοση της συντήρησης μανιταριών σε Ψυκτικούς Θαλάμους.

Γρήγορη πρόψυξη σε δυναμικά προψυκτήρια υψηλής αναρροφητικής ικανότητας και διατήρηση της ψυκτικής αλυσίδας σε όλες τις φάσεις διακίνησης των μανιταριών. Μην αποθηκεύετε μανιτάρια μαζί με ...

Προετοιμασία – Διαχείριση των μανιταριών πριν και κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης σε Ψυκτικούς Θαλάμους (με λίγα λόγια).

Προετοιμασία – Διαχείριση των μανιταριών πριν και κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης σε Ψυκτικούς Θαλάμους (με λίγα λόγια).

Δυναμική πρόψυξη σε προψυκτήρια υψηλής αναρροφητικής ικανότητας: Ειδική μελέτη του χρόνου απορρόφησης της θερμοκρασίας και της ταχύτητας του αέρα, ώστε η ψύξη να είναι ομοιόμορφα κατανεμημένη, μέχρι ...

Isofruit
Logo
Register New Account
Reset Password
Shopping cart