Σημαντικές Συμβουλές για την ιδανική απόδοση της συντήρησης πορτοκαλιών σε Ψυκτικούς Θαλάμους.

  • Γρήγορη ψύξη και διατήρηση της ψυκτικής αλυσίδας σε όλες τις φάσεις διακίνησης των πορτοκαλιών.
  • Χαμηλές θερμοκρασίες αποθήκευσης κάτω των βέλτιστων προτεινομένων δημιουργούν επιδερμικά εγκαύματα.
  • Για τη μετασυλλεκτική καταπολέμηση των εντόμων χρησιμοποιείστε ψύξη (2οC) για σύντομο χρονικό διάστημα, αφού προηγουμένως αυξήσετε τα σάκχαρα των πορτοκαλιών αποθηκεύοντάς τα σε θερμοκρασία 15ο C για 1 εβδομάδα.
  • Διατήρηση του διοξειδίου του άνθρακα (CΟ2) σε χαμηλά επίπεδα βοηθά στην προστασία της ποιότητας.
  • Αποπρασινίζετε τα πορτοκάλια με παροχή 1-10 ppm αιθυλενίου σε θερμοκρασία από 22ο έως 24οC με σχετική υγρασία 90%-95% και για χρονικό διάστημα 2- 3 ημερών.
  • Παρακολούθηση των σακχάρων των πορτοκαλιών κατά τη συγκομιδή με τη χρήση οπτικών διαθλασιόμετρων (8,5ο έως 9ο Brix).
  • Απολύμανση των ψυκτικών θαλάμων πριν τη χρήση τους.

 

Αποσπάσματα κειμένων. Περισσότερα στο βιβλίο ΦΡΟΥΤΑ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ.

Isofruit
Logo
Register New Account
Reset Password
Shopping cart