Σημαντικές Συμβουλές για την ιδανική απόδοση της συντήρησης ροδιών σε Ψυκτικούς Θαλάμους.

  • Γρήγορη πρόψυξη σε θερμοκρασία 8ο C και διατήρηση της ψυκτικής αλυσίδας σε όλες τις φάσεις διακίνησης του ψυγμένου προϊόντος.
  • Ομοιόμορφη θερμοκρασία, μέσα στους ψυκτικούς θαλάμους αποθήκευσης. Πολύ απαραίτητη η εφαρμογή της δυναμικής ψύξης.
  • Η ψύξη των ροδιών να επιτυγχάνεται με δημιουργία κίνησης αέρα σε χαμηλές ταχύτητες.
  • Αποφεύγετε θερμοκρασίες συντήρησης κάτω από 6ο C.
  • Μετασυλλεκτική απεντόμωση με τη χρήση ψύξης.
  • Διατήρηση του διοξειδίου του άνθρακα (CΟ2)σε μεσαία επίπεδα (6%) βοηθά στη διατήρηση της ποιότητας.
  • Προτείνεται η χρήση σακούλας τροποποιημένης ατμόσφαιρας. Η χρήση σακούλας τροποποιημένης ατμόσφαιρας αφενός βοηθά στο να αποφεύγεται η αφυδάτωση του φλοιού, αφετέρου αυξάνεται η συγκέντρωση του CO2 ενώ μειώνεται εκείνη του O2. Με αυτό τον τρόπο μειώνεται ο ρυθμός αναπνοής σε όφελος της μεγαλύτερης διάρκειας αποθήκευσης. Η αύξηση του CO2 παρεμποδίζει επίσης την ανάπτυξη μετασυλλεκτικών ασθενειών. (Όταν τα ρόδια τοποθετούνται εντός της σακούλας πρέπει να έχουν προψυχθεί με ανοικτή σακούλα).
  • Παρακολούθηση των σακχάρων κατά τη συγκομιδή (16οBrix με χρήση οπτικών διαθλασιόμετρων).
  • Απολύμανση των ψυκτικών θαλάμων πριν τη χρήση τους.

 

Αποσπάσματα κειμένων. Περισσότερα στο βιβλίο ΦΡΟΥΤΑ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ.

Isofruit
Logo
Register New Account
Reset Password
Shopping cart